Kategórie

Akými spôsobmi možno prepraviť tovar?

Medzi základné druhy dopravy, ako sme sa v škole učili, patrí cestná, železničná, vodná, letecká, potrubná doprava a telekomunikácie. Každá z nich ponúka rôzne výhody, no má aj svoje nevýhody. Druh dopravy si zväčša volíme podľa toho kam idem ideme. Hovoríme však o preprave osôb z miesta na miesto. Po svete sa však neprepravujú len ľudia, ale aj tovar, resp. ide o nákladnú dopravu. Aké druhy prepravy tovaru poznáme a ktorý je najlepší?

Cestná nákladná preprava

Jej počiatky siahajú až do roku 1892. Vtedy nemecký inžinier a vynálezca menom Gottlieb Daimler zostrojil prvý väčší automobil, ktorým chcel prepravovať tovar. Postupom času sa samozrejme technológie vyvíjali a zlepšovali až do podôb, aké ich poznáme dnes. Medzi základné druhy cestnej nákladnej dopravy patria kontajnerová, izotermická, plošinová, cisternová, sklápačová a najužívateľnejšia kamiónová preprava. Za najväčšiu výhodu cestnej dopravy považujeme to, že cesty sú všade a dostať sa niekde preto nie je žiadny problém.

Letecká nákladná preprava

Hoci máme na Slovensku 6 letísk, pomyselným spojovníkom leteckej dopravy Slovenska a zvyšku sveta je letisko Schwechat vo Viedni. V podobnom duchu sa využíva aj české Ruzynĕ a maďarské Budapešť. Medzinárodná letecká preprava má výhodu, ktorú jej ostatné druhy dopravy môžu závidieť – spomedzi všetkých je najrýchlejšia a vysoko flexibilná. Cena poplatkov za prepravu závisí od hmotnosti tovaru.

Vodná nákladná preprava

Lodná doprava svoje boom zaznamenala v 19. storočí s príchodom prvého parníka. Dodnes je často využívaná, no má jednu nevýhodu. Je obmedzená len na splavované toky riek a hladinu vody. Ak je hladina vody príliš vysoká alebo príliš nízka, loď musí zastaviť, a tak často vznikajú veľké prestoje.

Čo sa týka železničnej prepravy, najčastejšie prepravovaným tovarom sú suroviny ako drevo, uhlie, železná ruda, ropa, ale aj rôzne stavebniny či autá.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*