Kategórie

Bývanie v bytovke má svoje pravidlá

Mnoho ľudí dnes býva v starších či novších bytovkách. Každý deň používajú výťah, pivnicu, služby ústredného kúrenia a centrálny rozvoz teplej vody. Bežní obyvatelia bytoviek pri tom neuvažujú nad tým, kto sa o správny chod bytového domu stará.

Správa bytov

Obstarávanie všetkých služieb a tovarov súvisiacich so správnym fungovaním každého bytového domu má na starosti spoločenstvo vlastníkov bytov. Tí zabezpečujú údržbu a opravu všetkých spoločných častí bytovky a jej okolia, vedú bankové účty a dozerajú na všetky služby, ktoré sú poskytované užívateľom jednotlivých bytov.

Ak sa však vlastníci bytov nechcú alebo nedokážu sami postarať o riadny chod bytovky a o všetky služby a tovary s tým súvisiace, majú možnosť obrátiť sa na spoločnosť, ktorá tieto starosti prevezme za nich. Správa bytových domov za nich potom preberá väčšinu starostí. Mnohé správcovské spoločnosti spravujú veľké množstvo objektov, vďaka čomu dokážu uzatvárať efektívne a najmä lacné zmluvy s poskytovateľmi tovarov a služieb. To môže bežnej domácnosti ušetriť mesačne desiatky eur, ktoré potom môžu využiť napr. na vlastné záľuby.

Nájomné

Podľa zákona môže byť správcom bytového domu nielen právnická, ale aj fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti. Okrem vedenia účtov bytového domu či opravu a údržbu bytového domu má na starosti aj ročné vyúčtovanie nájomného. Je pritom na vlastníkoch bytov, ako sa medzi sebou dohodnú na platení nájomného. Kým v niektorých bytových domoch platia všetci majitelia bytov rovnaké nájomné, inde sa môže výška nájomného odvíjať od plochy bytov. Vlastníci bytov sa pritom stretávajú na domových schôdzach, kde môžu po vzájomnej dohode meniť formu správy, resp. ovplyvňovať výšku nájomného tak za bytové, ako aj nebytové priestory. K takým môžu patriť pivnice, sklady alebo rôzne obchody a podniky, ktoré často v moderných bytovkách sídlia na prízemí.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*