Kategórie

Certifikát kvality a jeho význam pre podnikateľov

V minulosti bol manažment kvality vnímaný ako výsada veľkých firiem a korporácií. Časy sa však menia a certifikáty kvality sú čoraz žiadanejšie pre malé a stredné podniky, prípadne živnostníkov. Prečo tomu tak je?

Medzi hlavné dôvody, prečo sa aj menšie firmy uchádzajú o certifikáty kvality ISO je možnosť zisku štátnych zákaziek, kde práve tieto certifikáty sú častým kritériom. Dôvodom je samozrejme aj celkové zvýšenie kvality a efektívnosti jednotlivých procesov v podniku, čoho výsledkom je rastúca spokojnosť zákazníkov a kvalita výsledného produktu či služby. Certifikát taktiež predstavuje určitú záruku kvality z pohľadu zákazníka či klienta, ktorá v jeho očiach pridáva danej firme vlastniacej tento certifikát „bonusové body“

Aký certifikát si vybrať?

Teraz keď už je jasné, prečo je certifikát kvality pre firmu veľkým plus, zostáva sa rozhodnúť pre konkrétny certifikát. Odporúčanou možnosťou je konzultovať tento výber s expertom v oblasti manažmentu kvality, ktorý na základe zamerania podniku a jeho dlhodobých cieľov, či celkového smerovania, dokáže odporučiť ten najvhodnejší certifikát pre danú spoločnosť.

Podniky sa najčastejšie uchádzajú o certifikáty:

  • STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality
  • STN EN ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva
  • STN EN ISO 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  • STN EN ISO 45001 certifikát bezpečnosti

Všetky tieto certifikáty majú mimoriadny význam. Z hľadiska bezpečnosti a prevencie je významný najmä certifikát ISO 45001. S pribúdajúcim dôrazom na ekológiu a ochranu životného prostredia je čoraz významnejší a žiadanejší aj certifikát ISO 14001.

Ak by sme to mali zhrnúť, význam certifikátov pre podniky v súčasnosti rastie raketovým tempom a môže sa stať, že podniky ktoré „zaspia“ a neobstarajú si spomínané certifikáty včas, môžu v budúcnosti stratiť zo svojej konkurencieschopnosti.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*