Kategórie

Čínsky teleskop zaznamenal záhadné signály vzdialené tri miliardy svetelných rokov

Najväčší teleskop v Číne zaznamenal viac ako 100 rádiových signálov, ktoré pochádzajú zo zdroja, ktorý je vzdialený tri miliardy svetelných rokov. Obrovská konštrukcia ďalekohľadu má v priemere päťsto metrov a je to najväčšie a najcitlivejšie rádiové observatórium, aké bolo kedy postavené. Aperture Spherical Radio Telescope, tiež známy ako FAST alebo Tianyan, leží v provincii Pingtang v Guizhou, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti Číny.

Záhadné impulzy vychádzajú z vysokoenergetického zdroja niekde vo vesmíre a sú naďalej monitorované. Vedci Čínskej akadémie vied informujú, že monitorovali signál FRB121102, ktorý bol prvý krát zaznamenaný observatóriom Arecibo v Portoriku už v roku 2015.Od tej doby teleskop zistil najmenej 100 ďalších impulzov z FRB121102, ktoré sa údajne začali od konca augusta a je to najväčšie množstvo detekovaných impulzov.

Než sa nadchnete, nejde o mimozemské signály, ale vznikajú v dôsledku nejakého javu v hlbokom vesmíre. Niektoré sú považované za „opakovače“, ale iné sú len „jednorazové“. Existuje teória, že impulzy sú vlastne výbuchy neutrónových hviezd zrážajúcich sa s čiernymi dierami. Ďalšia teória hovorí, že by to mohli byť neutrónové hviezdy so silnými magnetickými poľami, ktoré sa tiež nazývajú „magnetary“.

Vikam Ravi, odborný asistent na Kalifornskom technologickom inštitúte: „Tento objav vypovedá o tom, že každá galaxia, dokonca aj špirálová galaxia, ako je naša Mliečna dráha, môže generovať FRB. Nájsť umiestnenie jednorazových FRB je náročné, pretože vyžadujú rádioteleskop, ktorý dokáže tieto extrémne krátke vlny zaznamenať a lokalizovať ich. Teória, že FRB pochádzajú z magnetarov, bola vyvinutá čiastočne preto, že skorší FRB 121102 pochádza z aktívneho prostredia vytvárajúceho hviezdy, kde sa mladé magnetary môžu vytvárať v supernovách hmotných hviezd, ale hostiteľská galaxia FRB190523 je v porovnaní jemnejšia.“

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*