Kategórie

Čo by bolo, keby včely vyhynuli?

Na svete žije asi 20 000 druhov včiel. Včely sú pravdepodobne najvýznamnejšími opeľovačmi hmyzu. Je smutné, že sú sprostredkovatelia poctivého predaja medu na celom svete v ohrození. Známa včela medonosná veľmi utrpela zrútením kolónií, pri ktorej úle náhle strácajú svojich dospelých členov.

Populácie čmeliakov a iných samotárskych včiel na mnohých miestach prudko klesli, a to najmä v dôsledku používania insekticídov a herbicídov, straty biotopov a globálneho otepľovania. Niektorým druhom doslova hrozí vyhynutie, a ak by sme o ne prišli k lahodnému Manuka medu by sme sa už nedostali.

A čo naša planéta?

Ak by vymreli všetky včely na svete, došlo by k veľkým zmenám v ekosystémoch. Množstvo rastlín, ktoré opeľujú výlučne špecifické včely by bez ľudského zásahu by vyhynuli. To by zmenilo biotopy a ovplyvnilo by to potravinové siete, ktorých sú súčasťou, čo by následne vyvolalo ďaľšie vyhynutie alebo úbytok závislých organizmov. Bez včiel by rastliny mali menej semien a teda nižšiu reprodukčnú úspešnosť, čo opäť mení ekosystémy, pretože mnoho živočíchov by stratilo svoju korisť.

Dopad na poľnohospodárstvo

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, strata včiel by dramaticky zmenila ľudské potravinové systémy, ale pravdepodobne by neviedla k hladomoru. Väčšina ľudských kalórií stále pochádza z obilných zŕn, ktoré sú opeľované vetrom, a preto nie sú ovplyvnené populáciami včiel. Mnohé druhy ovocia a zeleniny sú však opeľované hmyzom a bez včiel by sa nedali pestovať v takom veľkom rozsahu, alebo tak lacno. Napríklad u čučoriedok a čerešní majú až 90% opeľovania na starosti včely.

Hoci je ručné opelenie možnosťou pre väčšinu plodín ovocia a zeleniny, je to neuveriteľne náročné a taktiež drahé. V Japonsku boli vyvinuté robotické opeľovacie drony, no sú stále veľmi drahé. Bez včiel by sa dostupnosť a rozmanitosť čerstvých produktov podstatne znížila a naše stravovacie návyky by  pravdepodobne utrpeli.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*