Kategórie

Čo všetko vlastne robia záchranné služby?

Veľakrát sme o Červenom kríži a podobných záchranných službách počuli, videli pracovníkov v televízii, možno sme sa boli pozrieť na jednom z ich pracovísk. Čo je vlastne Červený kríž a jemu podobní, na čo sa zameriava a čomu všetkému sa venuje? V nasledujúcich riadkoch sa dozvieš stručný prehľad oblastí, ktorým sa tieto organizácie najviac venujú a nielen to.

Darovanie krvi

Nie nadarmo sa hovorí, že najvzácnejšou tekutinou je práve krv. Zachraňuje to najdôležitejšie čo máme. Životy. Darovaním krvi pomôžeš inému, no prináša benefity aj tebe. Vedel si napríklad, že darovaním krvi zvyšuješ odolnosť vlastného organizmu? Znižuje sa riziko výskytu rakoviny, infarktu a pravidelní darcovia si pre darovanie obľúbili zdravý životný štýl. Ak sa teda rozhodneš krv darovať, neváhaj kontaktovať Červený kríž.

Prvá pomoc

Slovné spojenie, ktoré rovnako ako darovanie krvi zachraňuje životy. Mnoho z nás kurz prvej pomoci absolvovalo pri získaní pri vodičského preukazu, no povedzme si pravdu – keby si bol svedkom dopravnej nehody, vedel by si správne zareagovať? Keby si doma niekto popálil väčšiu časť ruky, prípadne sa škaredo porezal, ako by si sa zachoval? Aj o tom sú skvelé kurzy prvej pomoci, ktoré ti Záchranná služba Event Medical Solutions ponúka!

Sociálna činnosť a dobrovoľníctvo

Sociálna činnosť spočíva najmä v pomoci iným. Červený kríž preto sústreďuje jednotlivcov, prípadne skupiny ľudí do oblastí (napr. do dedín, častí rôznych miest), kde túto pomoc potrebujú (napr. starší ľudia, ľudia, ktorí sa o seba sami nedokážu postarať). A o čom je dobrovoľníctvo? Červený kríž si ročne vyškoľuje mnoho dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii kurzov prvej pomoci, darcovstve krvi a pod. Nie však len červený kríž, aje aj mnoho súkromných záchranných služieb poskytuje dobrovoľnú zdravotnícku službu. Preto pokiaľ máš chuť sa na rôznych akciách podieľať, ozvi sa tejto organizácii.

Okrem iného sa Červený kríž venuje medzinárodnému humanitárneho právu, humanitárnej pomoci, má zriadený krízový manažment a čo je zaujímavé a možno si to nevedel – venuje sa aj pátracím akciám, resp. má zriadenú pátraciu službu.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*