Kategórie

Elektrické motory v priemysle a ich výhody

Takmer všetky moderné a priemyselné obchodné podniky v dnešnej dobe uprednostňujú elektrický pohon pred mechanickým. Dôvodov je viacero. V tomto článku sa zameriame práve na najväčšie výhody použitia elektromotorov v priemysle.

Poďme si teda vymenovať konkrétne výhody elektrických motorov. Ako prvé je potrebné spomenúť relatívne jednoduchú konštrukciu a nižšie náklady spojené s údržbou. Ďalšou výhodou je plynulé a ľahké ovládanie elektromotora. Jednoduchá inštalácia umožňuje flexibilné umiestnenie elektromotora, čo otvára možnosti pre rôzne alternatívy usporiadania jednotlivých strojov a podobne. Práve flexibilita je pre rôzne výrobné závody veľmi cenným atribútom a elektromotory ju dokážu poskytnúť..

Bez dymu a s dlhou životnosťou

Absencia dymu a spalín je nesporne ďalším plusom. Elektromotory sa taktiež vyznačujú dlhou životnosťou. Všetky tieto vlastnosti predstavujú dôvody, prečo sa elektromotory v priemysle tešia tak veľkej obľube. Spomenúť však musíme aj dve základné nevýhody, ktoré so sebou používanie elektromotora prináša.

Prvou je závislosť na elektrickom napájaní, teda v prípade výpadku elektrického prúdu a absencii záložného stroja elektromotor jednoducho prestáva fungovať. Ďalšou nevýhodou je nemožnosť používať elektromotor v ťažko dostupných a vzdialených miestach, ktoré nie sú pokryté elektrickou sieťou.

Priamočiare pohony sú v priemysle taktiež veľmi využívané. Uplatnenie si nájdu všade tam, kde je potrebné vykonať kontrolované posunutie alebo zdvih. Príkladom takéhoto pohonu je priamočiary pohon TMP 80. Konštrukcia týchto pohonov sa zakladá na pohyblivej skrutke a závitovkovom prevode.

Všetky uvedené výhody elektromotorov potvrdzujú, že ich obľúbenosť v oblasti priemyslu je oprávnená. Aj napriek rastúcemu záujmu o alternatívne zdroje energie môžeme očakávať, že elektromotory si svoje postavenie zastúpia aj naďalej a dlhé roky budú v priemyselnom využí číslom jedna.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*