Kategórie

Ochrana zdravia na pracovisku – bez BOZP to nejde

Nech už dnes vlastníte takmer akúkoľvek firmu alebo ste jej zamestnancom, podrobné školenia BOZP, teda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zákonom dané povinnosti, ktorým sa nevyhnete. Keďže naša ústava zaručuje ochranu zdravia pri práci, musí sa nato v pravidelných intervaloch dohliadať a patrične zaškoliť všetok personál.

Tieto pravidelné kontroly a školenia minimalizujú riziko úrazu na pracovisku, dohliadajú na naplnenie zákona a upozornia na prípadné nedostatky danú inštitúciu. Firmy môžu mať svojich interných zamestnancov, ktorí budú dohliadať na celú legislatívu a dodržiavanie vyhlášok, vyškolia pracovníkov a pravidelne budú dohliadať na správny chod bezpečnostných prvkov firmy. No najmä pre menšie firmy to nie je veľmi výhodné riešenie, keďže týchto ľudí treba zamestnať a platiť.

Profesionálna firma zaoberajúca sa BOZP je často to najlepšie riešenie

Pre mnohé podniky je preto ekonomicky výhodnejšie, ak si na tieto účely ohľadom profi BOZP zabezpečia externú firmu. Mnohé firmy najmä z nevedomosti nedodržiavajú niektoré dôležité nariadenia, pretože orientácia v legislatíve je niekedy veľmi zložitá. Za nedodržanie alebo porušenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona, tak hrozí pokuta až 100 000 eur. Pri prípadnom pracovnom úraze, ktorý spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť začína pokuta od výšky 33 000 eur.

Výhodou firmy, ktorá primárne zabezpečuje BOZP pre niekoľko desiatok až stoviek firiem je, že má vždy prehľad o aktuálnych vyhláškach, zmenách v legislatíve a vo vypracovávaní potrebnej dokumentácie je na domácom piesočku. Zabezpečí vám kontrolu podniku, upozorní na prípadné nedostatky a samozrejme, zaškolí všetkých pracovníkov. Navyše, ľudia, ktorých si najmete vás zastúpia aj pred kontrolnými úradmi v prípade potreby. Všetky záležitosti spojené s BOZP teda necháte na profesionálov a môžete sa venovať rozvoju vlastného biznisu.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*