Kategórie

Počítačový softvér dokáže rozpoznať falošný úsmev

V blízkej budúcnosti už nebude tak jednoduché oklamať počítače o vašej spokojnosti pri ich používaní. Vedci z britskej univerzity v Bradforde vyvinuli softvér, ktorý dokáže detekovať falošné úsmevy.

Vedci na čele s prof. Hassan Ugailom pracovali s dvoma súbormi – jeden z nich (nazývaný MUG) pozostával z videí ľudí, ktorí sa naozaj a spontánne usmievali, zatiaľ čo druhý (nazývaný CK +) obsahoval videá ľudí, ktorí sa usmievali falošne.

Algoritmy založené na umelej inteligencii sa použili na mapovanie tvárí jednotlivcov v týchto videách, pričom sa merala sekvencia – a do akej miery sa ich ústa, líca a oči pohybovali. Medzi týmito dvoma skupinami boli rozdiely vo všetkých troch oblastiach no najväčšia sa týkala očí. Pri skupine ľudí, ktorí sa usmievali skutočne sa mimické svaly okolo očí hýbali minimálne o 10% viac ako pri skupine s falošným úsmevom.

Výsledný program, ktorého princípom je toto porovnanie, je teraz schopný presne určiť, či je úsmev užívateľov  skutočný. Predpokladá sa, že táto technológia nakoniec nájde uplatnenie v aplikáciách, ako sú vylepšené biometrické bezpečnostné systémy, lepšie prepojenie medzi človekom a počítačom a psychologické štúdie.

„Keď sa usmievame, používame dve hlavné skupiny svalov – musculus zygomaticus major, ktorý je zodpovedný za vrásky okolo úst a musculus orbicularis oculi, ktorý spôsobuje vrásky okolo očí,“ hovorí Ugail. „Pri falošných úsmevoch sa často pohybujú iba svaly okolo úst, ale ako ľudia často nezistíme nedostatok pohybu okolo očí. Počítačový softvér to dokáže oveľa spoľahlivejšie rozpoznať.“

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*