Kategórie

Počuli ste už o termokamerách?

Že nie? Tak dovoľte, aby sme vám tento pojem bližšie zadefinovali. Termokamery sú známe aj pod pojmom infračervená kamera alebo kamera na princípe termo zobrazenia. Jedná sa teda o druh zariadenia, ktoré vytvára obraz s použitím infračerveného žiarenia. Princíp fungovania termokamery je na vlas zhodný s bežnou kamerou, ktorá však obraz formuje pomocou viditeľného spektra farieb. To znamená, že namiesto viditeľného svetla s konkrétnymi hodnotami vlnovej dĺžky, majú infrakamery rozdielne hodnoty vlnovej dĺžky ako obyčajné kamery. Tento jav možno zovšeobecniť a pomenovať ho názvom termografia.

Prvé využitie termovízie nastalo krátko potom, čo maďarský fyzik Kálmán Tihányi vynašiel elektronickú televíznu kameru, ktorá fungovala na princípe infračerveného žiarenia, čiže kvázi nočného videnia. Táto kamera bola prvýkrát využitá pri protilietadlovej obrane Veľkej Británie. Najväčší rozmach termovízie nastal práve po objavení infračerveného snímača na báze snímacej meracej sondy od spoločnosti Texas Instruments v roku tisícdeväťsto sedemdesiatštyri. Zaujímavým faktom je, že vtedy zobrazenie jedného obrázku trvalo v priemere jednu hodinu. Dnes sa už môžeme tešiť z kvalitných termovízií Dedal, ktoré vám poskytnú ostrý obraz za akýchkoľvek podmienok a nahrávanie videí vo vysokej kvalite.

Kde sa termovízie môžu využívať?

 • Kontrola a inšpekcia budov, či objektov
 • Diagnostika chýb a riešenie problémov
 • Kontrola striech
 • Odhaľovanie hmyzu v stenách alebo strechách
 • Odhaľovanie plesní
 • Štruktúrna analýza murovaných stien
 • Karanténne monitorovanie turistov v špecifických krajinách
 • Odhalenie a zaistenie cieľov pri zásahoch polície a armády
 • Vyhľadávanie a sledovanie stratených osôb pomocou IR
 • Technický dozor
 • Zásahy hasičov
 • Medicinálna termografia ( medicinálne testovanie a diagnostika )
 • Kontrola kvality vo výrobných firmách
 • Poľovníctvo ( dohľadávanie zveri )

 

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*