Kategórie

Podnikatelia, otvorte si dvere do sveta vďaka certifikátu kvality!

V minulosti mali svoj manažment kvality najmä veľké firmy. Dnes je situácia na trhu úplne iná. Už aj malí a strední podnikatelia môžu získať náskok pred konkurenciou a získať napríklad aj štátne zákazky. A práve certifikát kvality im v tom môže výrazne pomôcť.

O čo ide?

Certifikát kvality známy pod skratkou ISO je súbor noriem a pravidiel, ktoré pomáhajú podniku nastoliť také podmienky, aby bol z dlhodobého hľadiska výhodný pre zákazníkov, a teda aj pre samotnú firmu. Tieto normy sú veľmi starostlivo vypracované a každá firma, ktorá chce certifikát získať, musí svoju politiku kvality dobre premyslieť. Ide o uľahčenie samotného chodu firmy, o zefektívnenie pracovných postupov, nastolenie určitej firemnej hierarchie, určenie zodpovednosti a podobne.  Kto tento medzinárodný certifikát získa, výrazne stúpne v očiach zákazníka. Zákazník sa môže spoľahnúť, že si vybral firmu, ktorá spĺňa medzinárodné normy a za jej kvalitou stojí veľa námahy a poctivej práce.

Aký typ ISO si vybrať?

Niekto je možno prekvapený, že existuje viac typov. Každý typ sa zameriava na inú oblasť podnikania.

ISO 9001 – tento typ certifikátu je základný a je určený pre všetky firmy bez rozdielu. Ubezpečuje zákazníka o tom, že daná firma neustále pracuje na zlepšení práce a zvyšovaní spokojnosti zákazníka a má organizačné riadenie zodpovedajúce medzinárodným normám.

ISO 45001 – zaručuje maximálnu bezpečnosť na pracovisku. Je určená pre podniky a firmy, kde hrozí nejaké nebezpečenstvo na pracovisku. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej firmy. Potrebné je zabezpečiť a nastoliť také podmienky, ktoré táto norma udáva.

ISO 14001 – ide o certifikát, ktorý zaručuje, že firma či organizácia implementovala taký manažment riadenia, ktorý zohľadňuje ochranu životného prostredia. Logicky je preto určená najmä pre firmy, ktorých činnosti majú dopad na životné prostredie.

ISO 27001 – je určený na ochranu  všetkých informácií a zaručuje zvládanie rizík, ktoré môžu informácie prinášať. Určený je preto najmä pre firmy, kde je bezpečnosť informácií na prvom mieste.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*