Kategórie

Riešenie kanalizácie na Slovensku

Kanalizácia je systém potrubí, ktorý slúži na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd a ich následné čistenie. Kanalizáciu už poznali z čias pred naším letopočtom, kedy ju budovali aj starovekí Rimania. Uvedomovali si totiž, že v stokách sa premnožujú potkany, ktoré sú prenášačmi veľkého množstva ochorení a že mesto bez kanalizácie má vyšší počet chorých ľudí. V súčastnosti je už kanalizácia takmer bežnou súčasťou rozvinutých krajín. Nájdu sa však stále oblasti aj na Slovensku, kde ešte nie je vybudovaná obecná kanalizácia.

Riešením je žumpa

Najmä v menších obciach, ktoré majú problémy s financiami alebo v chatových oblastiach nie je možné kanalizačný systém vybudovať. Moderné žumpy Prešov sú riešením v týchto prípadoch. Ide o betónové nádrže bez odtoku, ktoré zhromažďujú odpadové vody z domácnosti. Podľa potreby ich vyprázdňuje fekálny automobil, ktorý spašky vyvezie do čističky odpadových vôd alebo sa používajú v poľnohospodárstve ako hnojivo. Tieto nádrže sú z kvalitných materiálov, aby odolali zemine a spodnej vode.

Kvalitné žumpy Žilina  majú certifikát, ktorý garantuje ich nepriepustnosť a prípadnú kontamináciu spodných vôd. K samotnej žumpe je aj ďalšie vybavenie, a to bezpečnostný betónový poklop, prejazdová doska a betónový komín. Poklop bráni prieniku odpadu dovnútra a slúži aj na odčerpávanie obsahu zo žumpy. Je možné si k základnému príslušenstvu priplatiť poklop z liatiny, namiesto betónového, prejazdovú dosku, ktorá zvládne vyššie zaťaženie a taktiež merač hladiny kvapaliny.

Riešenie správnej kanalizácie je veľmi podstatné. Vypúšťať fekálie len tak v prírode a nepoužívať žiadnu formu kanalizácie je na Slovensku trestné. Mali by sme byť zodpovední a ohľaduplní k ostatným aj k životnému prostrediu. Konieckoncov, žumpa je investícia na celé desaťročia. Vypúšťanie fekálií nám určite nestojí za vysoké pokuty a opletačky so zákonom.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*